Tajemne działo

Nie może atakować. Gdy sąsiedni stronnik zaatakuje, zadaj dwukrotnie 2 pkt. obrażeń wrogiemu stronnikowi.