Widmowa wizja

Działanie pasywne
W Karczmie Boba po odświeżeniu jest 7 stronników.