Wyrzutek Baduu

Okrzyk bojowy: Zniszcz wrogiego stronnika.
Wyrzutek: Otrzymuje Ukrycie i Truciznę.