Demoniczny pocisk

Moc specjalna
Zadaj 4 pkt. obrażeń. (Zostały 2 użycia!)