Kain Słoneczna Furia

Szarża
Pozwala ignorować Prowokację.

Dodatkowy opis karty

Na co mu pancerz i leczenie, skoro ma glewie i spaczenie?