Bojowniczka Wojennych Maczug

Okrzyk bojowy: Wybierz wrogiego stronnika. Będzie z nim walczyć na śmierć i życie!

Dodatkowy opis karty

Stara mądrość gladiatorów: kto pierwszy ginie, ten przegrywa.