Demoniczny mocarz

Zryw
Gdy zaatakuje i zabije stronnika, może zaatakować ponownie.

Dodatkowy opis karty

W tył zwrot i w nogi!!!