Za Przymierze!

Moc specjalna
Przyzwij pięciu stronników z twojej talii. Daj im +3 do zdrowia oraz Prowokację.