Walter Kong

Okrzyk bojowy: Zadaj
1 pkt. obrażeń każdemu
z 2 strategicznych celów.