Niszczyciel Ogniostraży

Okrzyk bojowy: Otrzymuje 1-4 do ataku. Przeciążenie: (1)

Dodatkowy opis karty

Ragnaros przesłuchał setki kandydatów na stanowisko „Niszczyciela”, ale rzadko który do czegoś się nadawał.

Card Sounds