Smocze jajo

Za każdym razem gdy ten stronnik otrzyma obrażenia, przyzwij Pisklę 2/1.

Dodatkowy opis karty

Traktuj je jak amunicję do smoczego działa.

Card Sounds