Głodny smok

Okrzyk bojowy: Przyzwij losowego stronnika
o koszcie (1) twojemu przeciwnikowi.

Dodatkowy opis karty

Szczególnie chętnie zeżarłby Dratewkę.

Card Sounds