Moneta

Otrzymujesz 1 kryształ many w tej turze.

Dodatkowy opis karty

Wydasz lub zachowasz, ale co się napatrzysz, to twoje.