Krasnolud z Czarnorytnych

Okrzyk bojowy: Daj stronnikowi +2 do ataku w tej turze.

Dodatkowy opis karty

Strażnicy rudy czarnorytu. Ruda ta, jak wskazuje nazwa, jest czarna, a nie ruda.

Card Sounds