Zoo-bot

Okrzyk bojowy: Daj losowej przyjaznej Bestii, Smokowi i Murlokowi +2/+2.