Odwlekanie

Działanie pasywne
Pomiń twoje dwie pierwsze tury.
Zaczynasz z dwoma stronnikami z Karczmy poziomu 3.