Kałużniak

Dodatkowy opis karty

Żyje w zbiorniku wodnym o znikomym znaczeniu strategicznym, ale nie spędza mu to snu z powiek.

Card Sounds