Wajcha Wihajmistrza

Ma +2 do ataku, gdy kontrolujesz Mecha.

Dodatkowy opis karty

Do tentegowania i łbów rozwalania!