Jednooki szubrawiec

Otrzymuje Ukrycie
za każdym razem, gdy przyzywasz Pirata.

Dodatkowy opis karty

Jest groźniejszy od jednorękiego bandyty.

Card Sounds