Ognia! A masz!

Moc specjalna
Dwukrotnie wystrzel z Dział!